Myndighet vill både riva och behålla kvarnen

Den gamla kvarnen och sågen anses ha ett högt kulturhistoriskt värde av länsstyrelsen.
Å andra sidan vill länsstyrelsen riva dämmet som drivit anläggningen i flera hundra år och då försvinner en stor del av det kulturhistoriska värdet.

Det här handlar om familjen Grunditz som äger fastigheten Björstorps kvarn och såg som ligger utmed Bräkneån söder om Bräkne-Hoby.
Mikael Grunditz köpte fastigheten för flera år sedan av ett dödsbo. Sedan dess har paret Mikael och Camilla Grunditz renoverat bland annat en bro över ån tillsammans med vägföreningen och de har sett till att underhålla maskinparken i kvarnhuset med egna medel eftersom de bägge brinner för att vårda det gamla kulturarvet.

Publicerad den 17 May 2018