Korna som bara är en tvärhand höga

Här är minikon.
Dexter som den heter är en av västvärldens minsta koraser,
Men det är en riktig röjare som håller landskapet öppet trots att den äter hälften så mycket som andra koraser.

Strax norra om Kyrkhults samhälle går de och betar.
När ägarna Elna och Stefan Burén kommer in i hagen råmas det och det tar inte lång tid innan de lunkar fram.
– Det är fridsamma kor och gillar när vi kommer hit även om de har integritet, säger Stefan Burén.
 

Publicerad den 27 Jun 2019