De vill byggnadsminnesförklara historisk byggnad i Kallinge

Utan Kockums hade varken Kallinge eller Ronneby varit vad det är idag.
Företagets etablering lade grunden för hela samhället.
Nu vill Kallinge Museum byggnadsminnesförklara den gamla utställningshallen.

I folkmun kallas den ståtliga byggnaden som står mitt i Kallinge för kapellet.
Byggnaden uppfördes för att marknadsföra Kockums produkter på den stora Nordiska industri- och slöjdutställningen, Malmöutställningen, 1896
Efter utställningen monterades byggnaden ned bit för bit och flyttades till Kallinge. I flera år användes den sedan som kapell och tjänstgjorde som sådan till slutet av 1930-talet, då nuvarande kyrka uppfördes.

Publicerad den 19 Jun 2019