Historisk väg håller på att förfalla

Stenmurarna utmed den så kallade Kungsvägen mellan Boråkra och Västeråkra förfaller.
Nu vill både markägare, Nättraby hembygdsförening och Nättraby vägmuseum rädda kulturarvet.

– Stenmurarna måste räddas. De är en del av ett flera hundra år gammalt arv, säger Ingegerd Holm som är ordförande i Nättraby hembygdsförening.
De gamla stenmurarna slingrar sig genom det vackra landskapet. Ursprungligen var det en liten gång- och ridstig. På 1640-talet röjdes och breddades stigen till häst och vagn väg.
På 1700- och 1800-talet anlades flertalet av dagens stenmurar. Stenmurarna var hägnader eller gränsmarkeringar.

Publicerad den 13 Jun 2019