Sjukhusdirektören tvingas lämna sitt uppdrag

Lars Almroth som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge tvingas lämna sitt uppdrag efter oenighet med den politiska alliansen (M, C, KD och L).
Lars Almroth har haft tjänsten i Region Blekinge sedan april förra året och dessförinnan var han sjukhusdirektör. Han avgår omedelbart.
”Det är beklagligt men nödvändigt då vi har olika syn på hur hälso- och sjukvården i Blekinge ska utvecklas”, säger regionstyrelsens ordförande och moderaten Alexander Wendt.
Ärendet om Lars Almroths avgång kommer att behandlas av regionstyrelsen den 5 juni. Peter Lilja tar tillfälligt över ansvaret som hälso- och sjukvårdsdirektör.

Publicerad den 20 May 2019