Markköpet driver bilklubben i rätt riktning

Årets folkracetävling på Törnerydsbanan kommer att bli den sista som Karlskrona Automobilklubb gör som arrendator för själva tävlingsområdet. Under den kommande hösten får klubben nämligen tillträde till samma område i egenskap av nybliven markägare. Efter en längre tids önskan om att få köpa marken har affären nu genomförts.
– Den nuvarande markägaren är själv en gammal folkraceförare. Nu börjar han bli lite till åren och kände att det var läge att sälja, säger Leif Lindahl.
Övertagandet av Törnerydsbanan spelar en stor och betydande roll för Karlskrona Automobilklubbs framtid inom folkraceverksamheten.
– När du bara arrenderar marken är det väldigt begränsat vad du kan göra på området. Nu när vi istället äger den siktar vi bland annat på att dra in både vatten och elektricitet. Vi hoppas också kunna lägga in en ny slinga på banan, säger Peter Roth.

Publicerad den 25 Apr 2019