Den nya vägen hindrar inte satsning

Hans Olsson och Ramdala mekaniska verkstad vill helst slippa se den nya, kommande sträckningen av E22 genom Vallby.
Markägaren och den hårdsatsande hyresgästen vill istället lägga all kraft och energi på det samarbete som inleds på allvar den 1 augusti.

Hans Olsson är en av de fastighetsägare som bor och verkar i Vallby mellan Karlskrona och Jämjö. Olsson är även sedan ett antal år tillbaka bekant med Ramdala mekaniska verkstad där två av de tre delägarna heter Eskil Harrysson och Petter Thorsell.
Samtidigt som Hans Olsson gick hemma på gården och funderade på att bygga ut med en ny byggnad umgicks Ramdala mekaniska verkstad med tankarna på att antingen flytta hela företaget eller helt sonika lägga ner det samma.

Publicerad den 17 Apr 2019