Jakten på fornlämningar trappas upp

Vilka arkeologiska fynd döljer sig egentligen i jordbruksmarken mellan Lösen och Jämjö?
Personerna bakom den pågående arkeologiska fältinsatsen hoppas få en del var innan projektet slutar den 15 maj.

Det vida omtalade vägbygget mellan Lösen och Jämjö ska enligt den nuvarande planeringen pågå under åren 2021 och 2023. Innan de ansvariga aktörerna får sätta igång med sitt arbete är det dock meningen att arkeologiska experter ska finkamma området i jakt på värdefulla fynd och information om det liv som levdes i området för väldigt länge sedan.
Under 2017 genomfördes en omfattande arkeologisk undersökning av det berörda området. När undersökningen var färdig gjorde Länsstyrelsen en vetenskaplig bedömning kring vilka delar av den planerade vägsträckningen som kan vara värda att titta ännu närmare på.

Publicerad den 11 Apr 2019