Grodtunnlarna ska säkra mångfalden

Trafikverket har ett pågående uppdrag från regeringen som går ut på att bevara den biologiska mångfalden i Sverige.
Det märks bland annat längs med Klakebäcksvägen i Jämjös utkanter. Där har det byggts grodpassager till en sammanlagd kostnad av två miljoner kronor.

Vad är det egentligen för galler och tunnlar under landsvägen som har placerats på en kortare sträcka utmed Klakebäcksvägen utanför Jämjö? Blekinge Posten sökte svaret på frågan och tog därför kontakt med Trafikverket, som ju ansvarar för den berörda vägsträckan.
Eva Ditlevsen arbetar som miljöspecialist på Region syd inom Trafikverket. Hon träffar tidningen ute på platsen där tunnlarna och de svarta gallren numera finns.
– Det här är passager för grodor och paddor. Vi byggde dem i två etapper, berättar hon och visar sedan vägen bort mot en av tunnlarna som finns belägen nere i ett utgrävt dike.

Publicerad den 28 Mar 2019