Skogen hotad av granbarkborren

Den lilla granbarkborren är bara någon millimeter stor.
Just nu är den skogens största fiende.
Angrips ett träd är det dödsdömt på några dagar.
– Processen går väldigt fort, säger skogsägaren Lars Karlsson i Bettamåla norr om Karlskrona.

Han ristar lite i barken på en angripen gran. I barken syns tydligt hur granbarkborren grävt gångar. På en annan gran släpper barken direkt när Lars tar med fingrarna på stammen. Runt omkring står ytterligare ett antal granar som angripits.
– 20 procent av min skog är angripen, säger han. Det finns dem som har det värre. Jag har mestadels yngre skog Inte så mycket gammal skog längre. Granbarkborren föredrar äldre granar som är 40 år och äldre.

Publicerad den 07 Mar 2019