Brist på personal – kan bli aktuellt att stänga kliniker

Svårigheten med att rekrytera personal till den allmänna tandvården i länet kan innebära stängning av kliniker.
En klinik som har få patienter och som man har svårt att rekrytera personal till är Folktandvården i Bräkne-Hoby.

”Framtiden för kliniken i Bräkne-Hoby är tveksam”, skriver tandvårdsförvaltningen i verksamhetsplanen och budgeten för 2019.
Istället kan patienterna i Bräkne-Hoby i framtiden tvingas till Folktandvården i Ronneby och Karlshamn för att få sina tänder undersökta och lagade.

Publicerad den 28 Feb 2019