Skolledaren rusta upp gammal bruksmiljö

Här är rektorn som också är entreprenör.
– Jag har alltid tyckt om att ha många projekt igång. Och tar man inte tag i saker och ting på landsbygden så händer det inget, säger Tobias Garpenbeck.

I många år var han fordonslärare. I dag är Tobias Garpenbeck rektor för särskolan på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona. Men han är och landsbygdsentreprenör.
För 14-15 år sedan tog han över släktgården i Viekvarn några kilometer öster om Rödeby.

Publicerad den 05 Jul 2018