​Oviss framtid för viktig service

Åtta av Blekinges idrottsföreningar tar i dagsläget hjälp av Idrottsservice Blekinge som går under projektet ”Idrott och arbetsmarknad”. Sillhövda AIK betecknar insatsen som helt oumbärlig för att kunna driva sin verksamhet.
Antalet eldsjälar inom det blekingska föreningslivet blir allt färre.
Problemet har fört med sig att många av föreningarna får väldigt svårt att klara av den dagliga skötseln av exempelvis en idrottsplats.
Problemet är särskilt stort bland de föreningar som själva driver sina anläggningar, utan kommunal hjälp.

Publicerad den 05 Jul 2018