Stort behov av bostäder i länet

Alla kommuner i Blekinge har bostadsbrist. Det visar den analys av bostadsmarknaden som länsstyrelsen och Boverket gjort.
År 2015 ökade befolkningen i länet med 2 096 personer. 2016 var ökningen 2 200 nya invånare och förra året valde 918 personer att bosätta sig i länet. Men bostadsmarknaden har inte hängt med i utvecklingen.
Förra året uppgav två kommuner av länets fem att bostadsmarknaden var i balans, men i årets enkät som Boverket gjort finns det ingen kommun som uppger en balans. Nu talas det istället om bostadsbrist.

Publicerad den 28 Jun 2018