Jätteförändring i Bräkne-Hoby på gång – Industri kan ge plats för marklägenheter

En hel industriby kan komma att flyttas för att ge plats för ett nytt bostadsområde i Svenstorp i Bräkne-Hoby.
– Vi lämnade in en begäran om ansökan om planbesked på tisdagen till Ronneby kommun, säger entreprenören Ingmar Eliasson som tillsammans med familjen äger elteknikföretaget Elias i Bräkne-Hoby och som ligger bakom storsatsningen.

Om planerna blir verklighet är det en av de större förändringarna Bräkne-Hoby på decennier.
– Vi har haft underhandskontakter med Ronneby kommun. Det vi hittills hört har bara varit positivt.
Ett förhandsbesked om planbesked innebär en prövning om den tilltänkta förändringen av industriområdet tillåts som bostadsområde.

Publicerad den 20 Jun 2018