Försäkring bra mot mobbning

Det är självklart att skolorna ska ha ett väl fungerande arbete för att motverka mobbning och kränkande särbehandling. 

Läs ledaren i Blekingeposten!