Om Blekingeposten

Blekingeposten är en svensk centerpartistisk tidning grundad 1945. Tidningen utkommer med ett nummer i veckan och har en upplaga om ca 2 800 exemplar (2016). Redaktionen är idag belägen i Karlskrona.
Lars-Göran Enarsson är sedan den 1 december 2011 tidningens chefredaktör och VD. Lars-Göran kommer närmast från Blekinge Läns Tidning, där han jobbat i 25 år, bland annat som uppskattad näringslivsreporter.

 

 

 

 

 

 

 

Bennie Ohlsson valdes vid stämman i maj 2014 till ny ordförande för Blekinge Posten. Bennie efterträder Lars Sjösten, som varit styrelsens ordförande under fyra år.
Bennie har tidigare varit koncernchef (VD) i Gota Media, som äger BLT och Sydöstran, samt ett flertal andra tidningar. Idag är han styrelseordförande i samma koncern.
Bennie var redaktör på Blekingeposten under åren 1974-1983.

Läs mer om våra reportage i tidningen!